KRATKA ISTORIJA FOTOGRAFIJE

 

 

Knjiga Kratka istorija fotografije mr Jelene Matić je prva istorija fotografije iz pera domaćeg autora, a ujedno i prva knjiga domaćeg autora u biblioteci Kulturnog centra Beograda Foto Artget – Teorija.

Pored mnogih sličnosti i razlika sa istorijama fotografije brojnih stranih autora objavljenih na različitim jezicima, knjiga Jelene Matić se izdvaja posebno po tome što sadrži dragocen pregled istorije ovog medija i umetnosti modernog doba u Srbiji. „Knjiga Kratka istorija fotografije autorke mr Jelene Matić predstavlja sažeti uvid u razvoj jednog od najznačajnijih masovnih medija današnjice. Nastala je kao plod višegodišnjeg autorkinog sistematskog bavljenja istorijom fotogafije i brojnih izložbi arhivske i savremene fotografije koje je potpisala kao kustos. Kratka istorija fotografije je lako čitljiva, mada ima obilje informacija. Pisana je na zanimljiv način i sa velikim brojem znalački odabranih ilustracija koje vizuelno obogaćuju tekstualnu naraciju. Knjiga nema pretenziju da bude isrcpan istraživački već, pre svega, edukativni rad u polju istorije i teorije fotografije.“  (Iz recenzije prof. dr Milanka Todić)

Jelena Matić (Beograd, 1977) je diplomirala na Katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a magistrirala je na grupi za Teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu. Bavi se istorijom i teorijom fotografije, medija i savremene umetnosti. Od 2003. do 2015. godine je radila kao saradnica časopisa Refoto, u kojem je objavljivala tekstove o istoriji fotografije, portfolija fotografa, recenzije knjiga i prikaze izložbi. Tokom 2015. godine bila je umetnički direktor Galerije Artget Kulturnog centra Beograda. Autorka je tekstova: „Fotografija u Vojvodini tokom XX veka“ i „Fotografija umetnika: konceptualna i postkonceptualna umetnost na kraju XX veka“ (Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2008), „Fotografija socijalističkog realizma“ i „Fotografija posle socijalističkog realizma“ (Istorija umetnosti XX vek, II tom: Realizmi i modernizmi oko hladnog rata, Orion Art, Beograd, 2012), „Razvoj i percepcija fotografije u srpskom društvu na prelazu veka“, „Ka modernoj fotografskoj kulturi“, „Mediteransko telo u fotografiji: Lična fotografija i letovanje između dva svetska rata“ (Istorija umetnosti XX vek, III tom: Moderna i modernizmi 1878–1941, Orion Art, Beograd, 2014). Sarađivala je sa mnogobrojnim umetnicima kao kustos i autor tekstova za kataloge izložbi, a tekstovi su joj objavljivani i u drugim stručnim domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Članica je Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) u statusu samostalnog umetnika.

 

About Author

O autoru

Fotografski Dokumentacioni Centar

Jovan Njegović Drndak

predsednik i jedan od osnivača Fotografskog Dokumentacionog Centra, urednik fotografije u lokalnom listu u Zrenjaninu. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz oblasti fotografije, saradnik domaćih i stranih novina i časopisa, član je UNS-a i UPIDIV-a.