Osnove fotografije

“Počela fotografije” (prednje korice) Andrija Maurović

 

Dr Svetozar Varićak je najstariji sin, od njih četvero, srpskog matematičara i akademika Vladimira. Svetozar će po završetku osnovne škole i realke u Zagrebu, gde je 1911. maturirao, otići na studij Politehnike u Zürich gdje stanuje kod Alberta Einsteina s kojim se njegov otac ranije dopisivao. Usled ratnih prilika Svetozar se vratio u Zagreb i doktorirao u 23 godini života.

-1922. vodi i privatnu firmu, proizvodnje hemijskih preparata i hemikalija, a pokreće i prvi časopis o hemiji; Revue Chimique (15. januara 1921.), gde će se objavljivati stručni radovi iz hemijske teorije i prakse. Osim toga pokretač je „Udruženja jugoslavenskih hemičara“ 1921. kada je i održana osnivačka skupština u Zagrebu. Od 1921. Varićak je delovao kao nastavnik Agrikulturne hemije i Biohemije na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu i napisao prvi udžbenik iz biohemije pod naslovom Uvod u biokemiju (1922.). Od 1925. bavi se hemijskim istraživanjima otrovnih gasova, a glavna uprava Zemaljske hemijske straže iz Beograda ga imenuje 1927. svojim poverenikom za zagrebačku i susedne oblasti, 1927. pokrenut je i časopis Zemaljska hemijska straža. Svetozar Varićak je bio glavni urednik časopisa i jedan od najčešćih autora tekstova, koji su se objavljivali na latinici i ćirilici. Svetozar će po ugledu na beogradsku izložbu organizovati izložbu Zemaljske hemijske straže 1927. godine u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu.

-1928. radi u Vojno- tehničkiom zavodu u Kragujevcu, a nakon tri godine 1931. u specijalizovanom hemijskom zavodu „Obilićevo“ u Kruševacu, gde radi  na istraživanju hemijskih otrova. Umro je u Bogradu u 38. godini života.

Napisao je između ostalog 1917. godine knjigu o osnovama fotografije, Počela Fotografije, za koju je naslovnu stranu uradio Andrija Maurović.

About Author

O autoru

Fotografski Dokumentacioni Centar

Jovan Njegović Drndak

predsednik i jedan od osnivača Fotografskog Dokumentacionog Centra, urednik fotografije u lokalnom listu u Zrenjaninu. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz oblasti fotografije, saradnik domaćih i stranih novina i časopisa, član je UNS-a i UPIDIV-a.