O nama

Fotografski dokumentacioni centar, osnovan je radi prikupljanja i čuvanja fotografskih arhiva, građe i eksponata, u cilju stvaranja Muzeja fotografije u regionu. Fotografski dokumentacioni centar podržava i organizuje manifestacije od posebnog značaja u područiju fotografskog stvaralaštva, izložbe, revije, susrete foto amatera i profesionalnih fotografa.

U tom smislu organizuje javne prezentacije, seminare i kurseve koji doprinose stručnom usavršavanju i obrazovanju članova i ljubitelja fotografije, samostalno ili u saradnji sa fotografskim institucijama, klubovima i udruženjima.

MOGUĆNOSTI SARADNJE

Zajedničke izložbe i projekti

Fotografski dokumentacioni centar otvoren je za kreativnu i sadržajnu saradnju u promociji i implementaciji kulture fotografije u savremenom društvu. Objedinjenim programima iz različitih žanrova, institucija i kulturnih ustanova radimo na unapređenju i afirmaciji fotografije.

Događaji

Organizacija predavanja i kongresa fotografije moguć je samo zajedničkim naporima. S ciljem širenja ove ponude otvoreni smo za zajedničke kreativne predloge i ralizaciju i u međunarodnoj saradnji.

Otkup umetničkih dela

Mogućnosti Fotografskog Dokumentacionog centra za kupovinu fotografija i muzejskih predmeta za zbirku koja se ima uvrstiti u budući Muzej Fotografije su veoma skromna. U tom smislu drago nam je što se interesujete da pomognete kako svojim donacijama i sponzorstvima tako i predmetima koji se brižljivo prikupljaju.

Donacije u vidu nekretnina, zbirki fotografske građe i materijalnih sredstava

Kako bi se programi i održivost Fotografskog dokumentacionog centra unapredili bićemo zahvalni na vašem učeću i finansiranju naših programa i donaciji koja će dugoročno doprineti na ostvarenju i osnivanju Muzeja fotografije. Moguće je sredstva ograničiti za posebnu namenu određenog projekta, izložbe ili događaja u skladu sa dogovorenim.

O autoru

Fotografski Dokumentacioni Centar

Jovan Njegović Drndak

predsednik i jedan od osnivača Fotografskog Dokumentacionog Centra, urednik fotografije u lokalnom listu u Zrenjaninu. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz oblasti fotografije, saradnik domaćih i stranih novina i časopisa, član je UNS-a i UPIDIV-a.